مینیاتور
سلامی چو بوی خوش آشنایی
 

شکستن خط فرضی ، مشهورترین و در عین حال ساده ترین خطاست که تا می توانید در کار با چند دوربینه در دام آن نیفتید.

فرض کنید دو نفر در حال صحبت با یکدیگر هستند و شما دوربینها را(بر اساس شکل زیرین) چیده اید ، اگر شما قصد داشته باشید این دو نما را به هم کات نمایید، با این کار به نظر می رسد که این دونفر بی تربیت هستند و با افرادی که در بیرون کادر هستند در حال صحبت هستند. 


خط فرضی

در این مورد خط فرضی ،از چشم یک فرد تا چشم دیگری قرار می گیرد و این خط از هر دو طرف ادامه می یابد.

اگر شما دوربینهایتان را در یک جهت خط نگه دارید. در این صورت شما از خط فرضی عبور نخواهید کرد و نماهایتان به صورت منطقی به همدیگر کات خواهد شد.

این قانون به اشیاء ، افراد و مسابقات ورزشی و... تعمیم داده می شود. اگر شما کارگردان مسابقه فوتبال هستید و شما دوربینها را در کنار خطهای کناری قرار داده اید، در یک لحظه که تیم میزبان به سمت گلی که در طرف چپ قرار دارد حمله می کند، در مرحله بعد تیم حریف برای به دست آوردن امتیاز به سمت گل سمت راستی حرکت خواهند نمود . در این مورد خط فرضی ، بین دو دهانه دروازه قرار می گیرد.

 

نماهای خنثی

گاهی اوقات شما برای گرفتن حرکتی یا عملی در طرف دیگر ، باید از خط فرضی بگذرید. آسانترین روش آن است که در میان دو نما یک نمای خنثی قرار دهید و یا در یک نما دوربین از یک طرف خط به طرف دیگر آن برود.

نمای خنثی ، نمایی است که دوربین مستقیما بر روی خط یا عمود برآن باشد. نمای عمودی ، نمایی است که  دوربین بالای خط(فرضی) مستقیم قرار بگیرد. برای مثال در یک مصاحبه، دوربینی که به سقف متصل است می تواند نمایی از بالا به پایین به شما بدهد . اگر همواره دوربین شما به یک نمای خنثی و از آن به نمای دوربینهای دیگر کات شود هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

شکستن قوانین موجود

درواقع، ما بیش از حدی که مردم بفهمند ما از خط فرضی عبور می کنیم.همچنین متوجه این ترفند ما برای پوشاندن این اتصال که می توانداستفاده از نماهای باز یا برون ـ برش باشد نخواهند شد.  

شکل را در اولین فرصت اضافه خواهم کرد.موضوع مطلب : کارگردانی

ارسال شده در: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: ۱:٥٠ ‎ق.ظ :: توسط : رضاموضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
RSS Feed