مینیاتور
سلامی چو بوی خوش آشنایی
 

ترتیب قرار گرفتن مصاحبه کننده و مهمانان (روش دوم):

 

دراین روش مصاحبه کننده در وسط قرار می گیرد که این کار به مصاحبه کننده در کنترل کردن مصاحبه کمک شایانی می کند؛ هرچند این چیدمان به شدت کار را برای تصویربرداری سخت تر می کند.

 


دو دوربینه:

حقیقتا در این نوع چیدمان افراد، تصویربرداری خوب با دو دوربین محال است اما اگر شما یک مصاحبه کننده قابل و توانا دارید که هیچ مشکلی در طول برنامه با دوربینهای مختلف ندارد کار را می توان ادامه داد.

شما باید دوربینها را دو سمت میز قرار دهید . با یک حرکت نرم و آرام ، دوربین 1      می تواند نما تکی از مهمان B، یک «دو شات» از مصاحبه کننده و مهمانB، یک نمای تنها از مصاحبه کننده در حال صحبت با مهمان  Aاست یا یک نمای OTS ازA به طرف مصاحبه کننده ،یا «سه شات» از افراد.

 دوربین 2 دقیقا جهت خلاف را می گیرد.

برای این که بدانید که مصاحبه کننده بعدا با چه کسی صحبت می کند، می توانید به وسیله علایمی که قبل از برنامه با او هماهنگ می کنید این کار را به راحتی انجام دهید. یا این که مصاحبه کننده از تهیه کننده برنامه تبعیت کند که به او اعلام کند با چه کسی صحبت کند.

 فرض کنید شما بر روی مهمان  Aهستید (دوربین 2،MCU) ، اگر شما بدانید که مصاحبه کننده با مهمان  Aاز دوباره صحبت خواهد کرد، به دوربین1 دستور دهید که  MCUیا OTS  از مصاحبه کننده را بگیرد.

اگر شما بدانید که B مورد سوال مصاحبه کننده قرار می گیرد ، پس به دوربین 1 بگویید که «سه شات» بگیرد یا این که به راست بیاید و «دو شات» بگیرد. هنگامی که شما به دوربین1 کات می کنید ، دوربین 2 باید بر روی MCU از مصاحبه کننده که نگاه می کند به مهمانB باشد. به دوربین 2 هنگامی کات می کنیم که نمای آن اماده باشد.به دوربین 1 اجازه می دهیم با گرفتن MCUاصلاح کادر نماید.

 

 سه دوربینه:

شما هنوز دو دوربین در کناره ها دارید (اما الان آنها 1 و3 هستند)که نماهای مشابه ای را به شما می دهند . به همین ترتیب شما الان می توانید ریسک به پهلو بردن هم دوربین 1 و یا 3 را کم نمایید به واسطه این که آنها می توانند نمای  OTSاز یک مهمان که در حال نگاه کردن به دیگران است را به شما بدهند. این یک نمای بسیار خوب خواهد بود به واسطه این که آنها به طور مستقیم به همدیگر نگاه می کنند.

 دوربین 2 ، به صورت معمولی می تواند نمای مدیوم بگیرد که آن می تواند دوربین اصلی برای مصاحبه کننده باشد. این دوربین می تواند به چپ و راست حرکت کند اما مکان مفیدی که باعث می شود این دوربین حجم بزرگتری را در کادر خود قرار دهد مکانی است که این دوربین با حرکت مدور به آن مکان برسد .که این دوربین می تواند یک نمای«2شات» ای از  A که به چپ نگاه می کند و یک نمای «2شات» ای از مصاحبه کننده که به راست توجه دارد یا «سه شات». دوربین3 هم می تواند،MCU  یا یک نمای OTS ازA بدهد.

 موضوع مطلب : تلویزیون

ارسال شده در: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: ٢:۳٠ ‎ق.ظ :: توسط : رضاموضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
RSS Feed