مینیاتور
سلامی چو بوی خوش آشنایی
 

 

One Plus Two

سناریوی یک مجری، دو مهمان تابع همان قوانینی است که یک مجری – یک مهمان داشت اما با دو اختلاف. مصاحبه کننده هم می تواند بین دو مهمان بنشیند و یا یک طرف آنها قرار بگیرد.

 

مصاحبه کننده در یک طرف

این شیوه راحت ترین شیوه برای تصویر برداری است؛ به خصوص اگر شما دو دوربین داشته باشید.


دودوربینه:

مصاحبه کننده برای خودش یک دوربین دارد(دوربین اول)، این دوربین می تواند هم به صورت تنها MCU یا MS مصاحبه کننده را بگیرد یا با حرکت جانبی نرم به سمت راست می تواند هر سه نفر را در کادر داشته باشد.

دوربین دوم هم می تواند به صورت تنها و تکی مهمانان را بگیرد و همزمان می تواند «2شات»مهمانان A وB را داشته باشد و یا هر سه نفر را در کادر داشته باشید. در این موقعیت شما بسیاری از  نماهای عکس العملی دوربین اول را از دست می دهید در هنگامی که دوربین دوم در حال اصلاح کادر است.

 

سه دوربینه:

اکنون یک راست می رویم سر قضیه:

 مصاحبه کننده با دوربین اول صحبت می کند. این دوربین می تواند هم نمای تنها و تکی از مجری به صورتMS  یا MCU و یا می تواند با حرکت جانبی نرم به سمت راست ، هر سه نفر را در کادر داشته باشد.

 دوربین سوم ، می تواند نمای تکی از هر مهمان یا «دو شات» از مهمانA  و  Bرا داشته باشد.به طور کلی ما از دوربین دوم برای گرفتن نماهای مدیوم از مهمانان هنگامی که دوربین سوم ، مهمان  B را در کادر خود دارد.

 این گونه چیدمان دوربین به خوبی جواب داده به خصوص هنگامی که مهمانان با هم دوست هستند. شما می توانید «دو شات»های بسیار خوبی از مهمان B که به حرفهای مهمانA گوش می دهد بگیرید، که این کار، برای آرامش بخشیدن به مصاحبه مفید است، به خصوص هنگامی که شما می خواهید ببینید فردی را که به داستانی که گفته می شود می خندد.  این کار می تواند هنگامی انجام شود بین دو سیاستمدار، هنگامی که بدانیم مودب هستند و پرخاش نمی کنند. با قرار دادن مصاحبه کننده تان در انتهای میز، کنترل نمودن مهمانانی که شروع به دعوا و بحث می کنند سخت  خواهد بود. 

 موضوع مطلب : تلویزیون

ارسال شده در: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: ۳:٠٧ ‎ق.ظ :: توسط : رضاموضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
RSS Feed