مینیاتور
سلامی چو بوی خوش آشنایی
 

 

برای این که یک نما به ترکیب بندی منظم و سازمان دهی شده احتیاج دارد دلایل زیادی وجود دارد که بعضی از آن دلایل عبارتند از:

1-  احتیاج به هدایت مستقیم دید و یا توجه بیننده به یک قسمت از فریم به منظور اهمیت دادن و یا نیرو دادن به یک عنصر با اهمیت و یا یک شخص درون یک گروه و یا یک بخش درون یک مجموعه پیچیده و یا شلوغ.

2-   یک برنامه نیاز دارد از نماهایی در درون خودش استفاده نماید که به فضای داستانی کمک نمایند و یا خصوصیات مکانی را برای بینندگان تشریح نمایند.

3-     برای فراهم ساختن اطلاعات جدید و یا ضروری.

 

 


تصمیمات نخستین:

برای دست یافتن به یکی از اهداف بالا ، اولین توجه باید در تصمیم گیری به نحوه قرار گرفتن لنز در ارتباط با موضوع باشد. موارد زیر در نحوه قرار گرفتن موقعیت لنز تاثیر گذار خواهند بود:

1- زاویه دوربین(Camera Angle) : زاویه دوربین ، موقعیت دوربین با موضوع را مشخص می نماید. حرکت دوربین به چپ و یا راست، بالا و یا پایین به طور کلی سیما و یا ظاهر تصویر را تغییر می دهد.

2- زاویه لنز(Lens Angle) :تغییر زاویه لنز اطلاعات اضافی به تصویر را در برمی گیرد و یا از آن جدا می نماید. آن می تواند اندازه و یا اهمیت موضوع اصلی را زیاد نماید.

3- فاصله دوربین(Camera Distance) :فاصله لنز از موضوع اصلی ، پرسپکتیو خطی نما را کنترل می نماید و آن می تواند نقش موثر و قابل تاوجه در ترکیب بندی داشته باشد.اغلب فاصله دوربین و زاویه لنز همزمان برای ایجاد تغییرات در اندازه روابط اشای در نماها به کار می رود.

4- ارتفاع دوربین(Camera Height) :تغییر ارتفاع دوربین روابط پیش زمینه و پس زمینه را تغییر می دهد و یا اصلاح می نماید.  کم بودن ارتفاع دوربین به پیش زمینه اهمیت می بخشد و پس زمینه را متراکم و حذف می نماید.

بالا بودن ارتفاع دوربین، یک نمای باز به شما می دهد و روابط بین اشیاء در یک محیط باز را نشان می دهد . هم چنین ارتفاعدوربین یک جنبه ذهنی هم دارد و آن هم این است که چگونه بر ادراک انسانها تاثیر می گذارد.

5تیلت نمودن دوربین(حرکت یر دوربین به بالا و پایین): این مورد اغلب ترکیب می شود با ارتفاع دوربین و تغییر خط بندی افقی در فریم و تاکید رابه زمینه و یا به بالا معطوف می نماید.

6-  فریم یا نسبت اعاد: موضوعی که بران فوکوس شده یا در عمق قرار گرفته است اغلب اثر قابل توجهی بر روی قوه بصری انسانها دارند.موضوع مطلب : کارگردانی

ارسال شده در: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ :: ٤:٥۸ ‎ق.ظ :: توسط : رضاموضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
RSS Feed