مینیاتور
سلامی چو بوی خوش آشنایی
 

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 با معرفی برگزیدگان خود در بخش‌هایی چون جایزه بزرگ، فیلم های جهاد اقتصادی، بخش حمایتی، سینمای اخلاق به کار خود پایان داد.


به گزارش خبرنگار مهر، هشتیمن جشنواره بین‌المللی فیلم 100 با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی و برخی از اهالی سینما و با معرفی بهترین‌های این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد.

بخش نخست از این مراسم به معرفی برگزیدگان بخش صداهای 100 ثانیه‌ای رادیو اختصاص داشت. جایزه ویژه هیات داوران به نفر سوم که شامل دیپلم افتخار و جایزه 1 میلیون تومانی بود به منصوره افصلی برای اثر "باران" ااهدا شد و جایزه دوم دراین بخش را الهه بیات برای اثر "خونه ما" از آن خود کرد.

برگزیدگان هیات داوری جوان تقدیر شدند

هیات داوران جوان از میان 133 اثر راه یافته به بخش مسابقه در بخش داستانی، مستند و انیمیشن یک نفر را مستقل از هیات داوران اصلی جشنواره به عنوان صاحب بهترین اثر در هر بخش معرفی کردند.

جایزه بهترین فیلم داستانی از سوی هیات داوران جوان به ابوالفضل کاهانی برای فیلم "به هم نگاه نکنید" تعلق گرفت و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد.

جایزه بهترین انیمیشن هم از سوی هیات داوران جوان به رامین رهبر برای انیمیشن "ترازو" تعلق گرفت و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد.

جایزه بهترین مستند، از سوی هیات داوران جوان، به مهدی دهقان برای مستند "کوچه ماهی" تعلق گرفت و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد.

برگزیدگان هیات داوران پیشکسوت

در بخش دیگری از این مراسم برگزیدگان هیات داوران اصلی در سه بخش داستان، مستند و انیمیشن تقدیر شد. در هر بخش داستان، مستند و انیمیشن سه نفر برگزیده از سوی هیات داوران اصلی معرفی و از آنها قدردانی شد. در بخش داستان، جایزه اول داستانی برای فیلم کوتاه "انگشت"، به علی جانب الهی داده و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد.

جایزه دوم در بخش داستان برای فیلم کوتاه "به هم نگاه نکنید" به ابوالفضل کاهانی اهدا شد و این فیلمساز که برای بار دوم به روی صحنه می آمد موفق به دریافت لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی شد. جایزه سوم داستانی برای فیلم "و می‌گذریم" به پریسا گرگین تقدیم شد این فیلمساز دیپلم افتخار و مبلغ 1 میلیون تومان جایزه نقدی را دریافت کرد.

در بخش مستند، جایزه اول به احسان سعیدی برای فیلم "پروا" تعلق گرفت و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا گردید. جایزه دوم به سعیده رحیم زاده برای فیلم "اهالی محترم" تعلق گرفت این فیلمساز لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کرد.  جایزه سوم دربخش مستند به محمد واعظی برای فیلم "فصل نان" تعلق گرفت و و دیپلم افتخار و مبلغ 1 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد.

در بخش انیمیشن، جایزه اول به نیما میگلی از تهران برای فیلم "من ایرانی در حال پیشرفتم" تقدیم و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد. جایزه دوم به سیده سامره علوی برای فیلم "لوتکا" تقدیم و ولوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد. جایزه  سوم انیمیشن به سید مهدی ماهانی از برای فیلم "مردی که قلب داشت" تقدیم و دیپلم افتخار و مبلغ 1 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد.

برخی فیلمسازان در بخش حمایتی قدردانی شدند

هیات داوران اصلی و جوان هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 در مراسم اختتامیه این جشنواره از 11 فیلمساز در بخش حمایتی جشنواره قدرددانی کردند.

جایزه حمایتی هیات داوران اصلی برای انیمشن "من همین جا راحتم" به مقداد اخوان، برای مستند "اندازه نگهدار که اندازه نکوست" به ستار ناصری، برای فیلم داستانی "سفید مثل یک روز برفی" به حبیب هوشیار، برای فیلم داستانی "پدرم همه فصل هایش یکی بود" به یاشلی علیزاده، برای "خرس قطبی" به علیرضا احمدی، و برای فیلم داستانی "سانس فوق‌العاده" به مصطفی ربانی از تهران تعلق گرفت.

هیات داوران اصلی در این بخش، از دو فیلمساز، یکی از اصفهان و دیگری مازندران، حمایت کردند و جایزه حمایتی هشتمین جشنواره فیلم 100 برای فیلم داستانی "خاکستری" به زهره شیخ خوراسگانی از اصفهان و برای فیلم "سیب" به عزت‌الله قربانی آهودشتی از مازندران اهدا شد.

جایزه حمایتی هیات داوران جوان برای انیمیشن "تکامل"  به مهدی علی بیگی، برای فیلم داستانی "سانس فوق العاده"به مصطفی ربانی از تهران و برای فیلم داستانی "چهار" به محمد رضا کشاورز از قم اهدا شد. هر یک از برگزیدگان بخش حمایتی جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون تومان از هشتمین جشنواره فیلم 100 دریافت کردند.

سینمای 100 ثانیه‌ای اخلاق

هیات داوران رادیو از بین 488 اثر رسیده به دبیرخانه و هیات داوران از بین 133 اثر راه‌یافته به بخش مسابقه، جایزه ویژه خود در بخش (سینمای اخلاق) را به پریسا گرگین و ساناز باقری اهدا کرد.

هیات داوران جوان، جایزه ویژه سینمای اخلاق در بخش داستانی را به پریسا گرگین برای فیلم" و می گذریم" اهدا کرد. تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون تومان جایزه نقدی به این فیلمساز اهدا شد. هیات داوران رادیو، جایزه ویژه سینمای اخلاق در بخش رادیو را به ساناز باقری برای (اخلاق در جامعه) تقدیم کرد و این فیلمساز، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون تومان جایزه نقدی از این جشنواره دریافت کرد.

فیلمسازان بخش ویژه جهاد اقتصادی تقدیر شدند

در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 دو اثر در بخش رادیویی و بخش داستانی جشنواره، جایزه ویژه جهاد اقتصادی جشنواره را از آن خود کردند. سلمان خورشیدی و سعید میرنژاد جایزه ویژه جهاد اقتصادی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 را از آن خود کردند. از میان 133 اثر راه یافته به بخش مسابقه، "سلمان خورشیدی" برای فیلم داستانی نیلوفر آبی، جایره ویژه جشنواره با موضوع جهاد اقتصادی را دریافت کرد.

هیات داوران سعید میرنژاد از تهران را برای بخش رادیویی با موضوع جهاد اقصادی برگزید و از این فیلمساز برای اثر رادیویی ( صنعت گردشگری و جهاد اقتصادی) در بخش ویژه جهاد اقتصادی تقدیر شد.به هر کدام از این دو فیلم ساز، تندیس جشنواره،  لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شد.

 جایزه بزرگ جشنواره فیلم 100 اهدا شد

جایزه بزرگ هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 به دو بخش اصلی جشنواره (در بخش انیمیشن) و به بخش رادیویی جشنواره اختصاص یافت. هیات داوران اصلی و هیات داوران جوان و هیات داوران رادیویی جایزه ویژه هشتمین فیلم 100 را به مهدی علی بیگی و عبدالله حاجی محمدی اهدا کردند.

هیات داوران اصلی و هیات داوران جوان، با رای مشترک و یکسان، جایزه بزرگ جشنواره در بخش انیمیشن را به مهدی علی بیگی از تهران برای انیمیشن تکامل اهدا کرد. این انیماتور جوان تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی و 5 میلیون تومان حمایت از تولید بعدی را از جشنواره فیلم 100 به ارمغان برد.

عبدالله حاجی محمدی از تهران هم برای اثر رادیویی (تنها صداست که میماند) جایزه بزرگ جشنواره در بخش رادیو را دریافت کرد و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی و 5 میلیون تومان حمایت از تولید بعدی را هدیه گرفت.

جایزه بخش بین الملل به بانوی مصری اهدا شد

آخرین بخش از اهدای جوایز هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 به اهدای جوایز در بخش بین‌الملل اختصاص پیدا کرد. دربخش بیداری اسلامی مستند "مسیر آن زن" ساخته سالی ابوباشه جایزه گرفت. جایزه ویژه بخش داستانی فیلم سرنوشت از کشور ترکیه اهدا شد و دربخش انیمیشن یک فیلم کره‌ای جایزه گرفت. جایزه صلح و نوع دوستی هم به فیلم "ندامت" میرویس رکاب از افغانستان اهدا شد.موضوع مطلب : جشنواره ایران2

ارسال شده در: ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: ٧:٤۱ ‎ب.ظ :: توسط : رضاموضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
RSS Feed