تیتراژ یک

 

6- تیتراژ باید انعکاس دهنده صادق، درست و دقیق فعالیتها باشد.

7-  تیتراژ باید منافع خاص را عاید شخص یا گروهی بکند.

8- اسامی درون تیتراژ باید اسامی را که فعالیت خلاق در برنامه داشتند معرفی کند که به برنامه اعتبار ببخشد.

9- تیتراژ اول و آخر به خاطر پیامی که دارند معمولا متفاوت است.

10- در تیتراژ یک نکته اساسی و مهم است که امروزه در رسانه ها رعایت نمی شود و آن این است که چنانچه افرادی که در تولید برنامه هستند و در چند فعالیت مشارکت دارند نباید بیش از یک بار اسامی آنها خوانده شود و آن هم مهمترین فعالیت است که ایشان مشغول انجام آن بودند.

/ 0 نظر / 5 بازدید