مشکلات تداومی

smpte3.gif

هر بار که این کار را انجام می دهید ، یک تست الگوی الکتریکی (electronictest pattern) با تمام رنگهای اولیه و ثانویه در ابتدای ضبط بگیرید.این کار برای توازن رنگی در هنگام پخش به کار می رود.

 

 color balance 1color balance 2

 

 

 

 

همان گونه که در عکسهای بالا مشاهده می نمایید، برخی از عناصر تصویر تغییر یافته اند به خصوص رنگها و کنتراستهای پوست؛ هر چند تغییرات در پس زمینه ها کمتر به چشم می آید. شاید بیننده فیلم درنیابد که چه رنگهای دچار تغییر گردیده اند.به طور معمول برش از یک نمای بسته به یک نمای Two-Shotاغلب ما را دچار چنین مشکلاتی می سازد.

سیستمهای تدوین اغلب از Vectorscopeبرای تنظیم رنگ استفاده می نمایند. Vectorscope و Waveformجزیی از سیستم حرفه ای تدوین غیر خطی هستند. این سیستمها به شما اجازه می دهند که رنگ نما و صحنه ها را تصحیح نمایید.


پلهای تداوم در موسیقی پس زمینه

 

موسیقی می تواند انتقال بین قطعات را نرم نماید و یک قطعه واحد بین تمام واحدهای برنامه های تولیدی بسازد اگر موسیقی درست و صحیح به کار گرفته شود.

موسیقی پس زمینه می تواند یک حس و حالت کلی را می تواند به برنامه اضافه نماید بدون این که توجهی را به خود جلب نماید. موسیقی انتخابی می بایست حالت، ریتم و فاصله زمانی بین آیتمهای برنامه را حفظ نماید.

/ 0 نظر / 6 بازدید