پیش به سوی صنعت

امروزه دیگر همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که سینما یک هنر - صنعت عظیم است ، شاید پس از مدت کوتاهی نام تجارت را نیز به این واژه ترکیبی اضافه کنند ، زیرا با وجود آنکه واژه صنعت می تواند به نوعی تجارت را نیز در بر داشته باشد ، انگیزه های اقتصادی بیش از پیش در حال جهت دهی به سینما هستند و تجارت سینمایی آنقدر مهم است که بتوان جایگاه ویژه ای در این ترکیب ، برای آن در نظر گرفت : هنر- صنعت - تجارت.

در این میان سینمای امریکا بیش از همه به این واژه معنا می بخشد و تجسم کاملی از آن را ارائه می دهد. پایه های این تجسم هم از همان سال های آغازین سینما در امریکا شکل گرفته و به مرور مستحکم شده. در واقع آمریکا توجه لازم و ویژه ای را که صنایع جدید برای رشد و گسترش و در نهایت رسیدن به سود دهی نیاز دارند از سینما دریغ نکرد و نتیجه آن شد که سینمای آمریکا توانست از جایی به بعد به حاکمیت مطلق در سینما دست یابد. حقیقت آن است که سینمای امریکا این حاکمیت را باید مدیون همین پایه های مستحکم بداند.

در حالی که از همان زمان شکل گیری سینما در امریکا ، مسیری که در آن حرکت می کرد مسیری کاملا صنعتی می نمود اما نقطه عطف این جهت گیری در این دوره ( دوره انتقال ) بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید