تیتراژ شش

 

3- تیتراژابتدایی همیشه با خلاقیت بیشتری تولید می شود و همراه است با جذابیت هنری ـ و تصویری. ولی در تیتراژ پایانی بیشتر منابع تصاویر نوشتاری است و اسامی در پیش زمینه کادر بیشتر به چشم خورد و بارز می شوند.و در زمینه تصویری کمتر از متنوع برخوردار است و ممکن است تصویر فریم آخر برنامه فوق باشد که در لحظه حساس برنامه تمام شده و به روی آن شخصیت  تمرکز شده تا توجه بیننده را تا برنامه دیگر حفظ کند.  

4- عنوان برنامه در تیتراژ ابتدایی، با برنامه همراه است و زمان بیشتری را هم به خود اختصاص می دهد و تلاش می شود از عناصر برای تاکید و توجه بصری استفاده شود و ارائه عنوان در پایان برنامه ضرورتی ندارد. گاهی اوقات به عنوان یک جنبه تزیینی بر برنامه اضافه می شود.

5- چنانچه انتخاب عنوان به ویژه در برنامه های تک قسمتی پیام بنامه را لو داده و داستان برای مخاطب با انتخاب تیتراژ آشکار شده ، پیشنهاد می شود عنوان برنامه در تیتراژ پایانی بیان شود تا بدین ترتیب توجه مخاطب به برنامه بیشتر شود.

6- اگر یک نمای تلویزیونی سه زمینه داشته باشد: پیش زمینه، زمینه و پس زمینه. بهتر است به ویژه در تیتراژ پایانی برای برجسته کردن اسامی که تقریباسریعتر از اسمی تیتراژ ابتدایی می آید. پس زمینه خنثی، ثابت ، باشد و پس زمینه از برجستگی بیشتری برخوردار شود. زیرا هر چقدر در نما پیش زمینه برجسته تر و نزدیکتر شود بیشتر به چشم می آید و به لحاظ زیبایی شناسی توجه بیشتری به آن خواهیم داشت.

7- عنوان بندی در تیتراژ نباید پراکنده باشد، زیرا پراکندگی باعث عدم جلب توجه        می شود.

8- از چین خوردگی ، پستی و بلندی در سطح تصاویر باید اجتناب کرد.

9- امروزه با توجه به مخاطب دانا و آگاه و برای به روز بودن ساختار تیتراژی بهتر است از فن گرافیک برای تیتراژ استفاده کنیم، زیرا گرافیک تلفیق نوشته و تصویر است. گرافیک هنری است نوشتاری ، چاپی، تصویری، نموداری و طراحی خالص.

10- در تیتراژهای مجموعه ای برای جلب توجه و تاثیر بیشتر از عامل آواز ، موسیقی، به ویژه هنرمندان مشهور استفاده می شود تا مخاطب هم به تیتراژ توجه کنند و به ارزش های محتوایی برنامه با حضور بزرگان و پیشکسوتان هنری ببرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید