نور

کمیت

اگر  بیرون روشن باشد و داخل تاریک باشد؛ چشم انسان می تواند از عهده محدوده بسیار زیاد روشنایی برآید اما همیشه این کار ثانیه هایی طول می کشد تا این که خود را  با شرایط تطبیق دهد.

 

درجه حرارت رنگی

شما حتما شنیده اید که رنگها را با درجه حرارتشان می خوانند که این کار کمک می کند به تصویربردار که فیلتر مناسب خود را برای انجام عمل White Balanceانتخاب نماید.وایت بالانس معمولا به وسیله نگه داشتن یک قطعه کاغذ سفید در جلوی دوربین و فشار دکمه Auto Balance انجام می شود.

اگر شما یک قطعه آهن داشته باشید و شروع به گرما دادن آن بنمایید در ابتدا آن قرمز می شود.اگر همچنان آن را گرما دهید و دمای آن را به 3200کلوین برسانید رنگ آن رو به سمت زردی می رود(مشابه رنگ نور لامپ). و اگر شما قادر باشید گرمای آن را به 5600کلوین برسانید به رنگی همانند نور روز دست خواهید یافت.

/ 0 نظر / 5 بازدید