voice over -2

3-    Sort,arrange and Simplify (جداکردن،نظم دادن و ساده نمودن یافته ها):

به یاد داشته باشید که کدام اتفاق ضروری ، مهم و جذاب است و کدام یک غیر جذاب و غیر مهم است. در ذهن خود مخاطب را مدام در نظر داشته باشید و اندازه زمانی که اجازه دارید که تمام داستان را بگویید را در نظر بگیرید و این که چه تصاویر و صداهایی مورد نیاز است و چه میزان از آنها موجود است.

   در این مرحله شما ابتدا برروی مرحله بعدی ابتدا فکر نمایید قبل ازاین که شروع به نوشتن کنید. شما قبل از این که بروید تصاویر و یا صداها را ضبط نمایید باید اطلاعاتی را که شما درباره آن موضوع ندارید را بگیرید. بهترین را برای نوشتن داستان و یا تدوین بر اساس تصاویر و صداهای گرفته شده، استفاده از اطلاعاتی که شما درباره آن موضوع دارید، می باشد.

 

4-     Consider Visual and Natural Sound:

  چه در هنگام تصویربرداری و چه یا قبل آن نکات مهم و کلیدی داستان را به خاطر بسپارید. اگر نکات کلیدی و مهم داستان تصاویر ویژه ای را طلب می کند،آن تصاویر باید مورد توجه قرار بگیرد و باید در تصویربرداری در اولویت قرار بگیرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید