مباحثی درباره تصویربرداری-قسمت دوم

چراغ تالیTolly دوربین را هنگام ضبط خاموش نمایید تا اولاً هنرپیشه و... نفهمند که چه زمانی شما در حال ضبط تصاویر هستید(خیلی این دلیل خود خواهانه و جاه طلبانه است) و ثانیاً در هنگام  گرفتن نمای درشت ، نور آن در چشم بازیگر نیفتد بخصوص در هنگام تصویر گرفتن از آینه.

    Ez-Mode: با زدن این دکمه، تمام مجموعه دوربین در حالت اتوماتیک قرار می گیرند. در دوربینهای جدید می توان Ez-Mode را تغییر داد.

  Back-Light: فردی که جلوی یک پنجره نشسته باشد و اگر در این حالت سیستم نورخوانی دوربین هم اتوماتیک باشد، دوربین دیافراگم خود را براساس نور بیرون پنجره تنظیم می نماید، بر همین اساس چهره فرد تاریک می شود، با زدن این دکمه، دوربین بر اساس چهره فرد نورخوانی را انجام می دهد و دیافراگم خود را باز می نماید بنابراین سوژه روشن می شود و پس زمینه خراب می شود. توصیه می شود که در این حالت چهره فرد و یا  بدن فرد 70 تا 80 درصد کادر را پر نماید.

   Spot- Light: وقتی از تئاتر تصویربرداری می کنید و یک نفر وسط صحنه ایستاده است، به ازاء تاریکی موجود دیافراگم دوربین را باز می نماید و آن فرد به طور وحشتناک Over Expose  می شود.

    ATW : در حالت کلی وظیفه تصویربردار این است که در محیطهای مختلف وایت بالانس را انجام دهد؛ این موقعیت را تصور نمایید که در مکانی هستید که وقت انجام وایت بالانس را ندارید و یا به عبارتی حادثه منتظر شما نمی ماند و شما هیچ اشرافی بر روی زمان و چگونه انجام گرقتن آن واقعه ندارید، بهترین کار این است که از این دکمه استفاده نمایید بدین ترتیب که هنگامی که شما این دکمه را فشار می دهید تمام سیستم دوربین از لحاظ وایت بالانس از دست شما خارج می گردد.

Ez-Focus    : تمام سیستمهای Gain و... را به کار می اندازد و دهانه دیافراگم را تا حد نهایی آن  به مدت 10 ثانیه باز می کند تا شما به راحتی بتوانید عمل فوکوس را انجام دهید ، بعد از 10 ثانیه سیستم به حالت عادی وقبل از فشردن دکمه Ez-Focus بر می گردد.

Zebra    : وسیله نورسنجی در دوربین است. به طور مثال اگر Zebra را بروی عدد70 تنظیم نماییدو Zebra  بزند معنی اش این است که در آن قسمت (آن جسم) ضریب انعکاسش 70 درصد است و منظور Zebra اصلاً Over یا High بودن نور نیست.

    Matrix: حساسیت رنگی دوربین را در یک محدوده مشخص می نماید. احساس رنگی تصویر را  از طریق اشباع یاعدم اشباع رنگها عوض می نماید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید