تیتراژ هفت

 

6- چگونگی نمایش تیتراژ:

سازندگان برنامه یا برنامه هایی که خارج از سازمان صدا وسیما و به هزینه و سفارش سازمان در چهارچوب قرار داد به ساختن برنامه می پردازند باید در تیتراژ برنامه هایشان از به کاربردن نام خود یا افراد دیگر به عنوان تهیه کننده خودداری کنند زیرا تهیه کننده صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و سازنده برنامه مجری طرح نامیده می شود.

 

7- به منظور حفظ حقوق مولفان و سازندگان برنامه ها یا برنامه هایی که در کشورهای خارج  یا سازمانهای داخلی به جز سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و با استفاده از آنها برنامه های دیگری برای سازمان ساخته می شود تهیه کنندگان و مجریان طرح موظفند موارد زیر را دقیقاً موارد زیر مورد عمل قرار دهند:

الف ـ از به کاربردن نام صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهیه کننده در تیتراژ برنامه یا برنامه های خود خوددداری نمایند.

ب ـ در صورت نیاز در تیتراژ برنامه به سازنده ابتدایی برنامه اشاره شود(طبق مقررات و آیین نامه)

تبصره: از نام بردن سازمانها و موسسه های خصوصی انتفاعی که  به گونه ای در ساخت برنامه سهم دارند، چون استودیوهای صدا، دوبلاژ، لابراتوار عکاسی یا فیلم و... در تیتراژ پایان برنامه خودداری و تنها به ذکر نیروی انسانی سهیم  در ساخت برنامه طبق مندرجات آیین نامه بسنده شود.

 

8- از نام بردن و تشکر از واحدهای سرویس دهنده سازمان چون لابراتوار، دوبلاژ، دکور، گروههای نور،صدا، دوربین،حمل و نقل، هماهنگی، امورعمومی ،حراست ،نام مدیران حوزه ها و اطلاعات و برنامه ریزی اکیداً خودداری شود.

 

9- چنانچه در ساختن برنامه پاره ای از سازمانهای دولتی به گونه ای همکاری موثر داشته باشندمی توان پس از جذب مجوز از سازمانهای مربوطه و سازمان  صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها یک بار در ابتدای اولین بنامه مجموعه ها یا انتهای آخرین برنامه با نام بردن از آن سازمانها همکاری و همگتمی شان را در انجام رسانی برنامه ها ارج نهاد.

 

10- در مورد برنامه هیا مشارکتی با سازمانها و نهادها می توان فقط با ذکر نام نهاد و جمله «با مشارکت» از حمایت انها قدردانی نمود. در چنین مواردی تهیه کننده باز هم صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید