حل مشکلات تداوم - قسمت اول

اگر شما کمی در فیلمها و سریالهای هفتگی تلویزیون دقت نمایید نمونه های بسیاری از این انقطاع ها و ناپیوستگی ها در حرکتها را خواهید دید؛ در اینجا چند مثال برای شما ذکر می شود:

 - یک نمای Two-shot از زوجی که در کنار دریا در حال صحبت هستند، این نما در حالی نشان داده می شود که موی آنان در اثر وزیدن باد تکان می خورد اما در یک نمای درشت فوری از یکی از آن دو، حرکتی در موی آنان دیده نمی شود.

 - یک نمای درشت از زنی که می خندد، برش فوری به یک نمای کلی یا معرف از او در حالی که هیچ لبخندی بر چهره او دیده نمی شود.

 - مردی در حالی که دستانش در دستان همسرش قرار دارد در حال پیاده روی است اما در نمای بعدی او را  این گونه ببینیم که او دستانش را دور گردن همسرش انداخته است.

 این گونه اشتباهات ، اشتباهات بدیهی در  کار با "تک دوربین" است و این گونه خطاها به خصوص هنگامی بیشتر می شود که بین ضبط دو نما زمان بسیار زیادی سپری شود.

گاهی اوقات که در نزد بیننده این اشتباهات و انقطاعها  لو می رود؛ خوشایند به نظر  می رسد. به طور کلی،ما نباید تلاش کنیم که این ناپیوستگی ها را در تدوین قرار دهیم، تنها راه حل این مشکل این است که باید نماها و صحنه های جدید را فوراً تصویربرداری نمایید.

 تصحیح جامپ کات در  کارهای داستانی:

 اجازه دهید ابتدا گفته شود که چگونه ممکن است در یک کار دراماتیکی ، جامپ کات ممکن است رخ دهد.

به یاد می آورید آن زن جوان را که برای رفتن به دیدار دوستی آماده می شد ( یادداشت تدوین تداومی- قسمت دوم ) ابتدا او را در این موقعیت دیدیم که او در آشپز خانه در حال صحبت با تلفن بود و سپس او سرش را از حمام بیرون می آورد؛ تا این لحظه هیچ اشتباهی رخ نداده است.

این گونه فرض نمایید که او بعد از خارج شدن از آشپزخانه(حرکت از چپ به راست)، در نمای بعدی او را این گونه ببینیم که او از سمت راست در حال رفتن به حمام است یعنی از سمت راست به چپ حرکت می کند. برای بیننده یک سوال ایجاد می شود چگونه او در یک لحظه و فوراً، ۱۸۰ درجه می چرخد و شروع به حرکت در جهت خلاف قبلی برای رفتن به حمام می نماید؟

راه حل بسیاری ازاین مشکلات و اشتباهات استفاده ازکاتهای برون برش (Cut away) یا نماهای اینسرتی است که پیشتر در باره آنها صحبت نموده ایم.

برای حل مشکلات خاص تداوم ما نیاز به یک نمای نزدیک از دست فردی که کمد لباس را باز می کند و حوله ای از آن بیرون می آورد؛ داریم. لازم به ذکر است که این تنها راه حل مشکل تداوم نیست بلکه تنوع در حل این مشکل وجود دارد اما هنگامی که شما برش می کنید به او (زن) که وارد حمام می شود ما نمی توانیم توجه را در حرکت منحرف نماییم و به نماهی اینسرتی کات نماییم.

 

towell

 اگر شما تصمیم دارید کار بالا را انجام ندهید؛شما ممکن است صحنه انتخاب لباس را این گونه تنظیم نمایید که او (زن) جلوی کمد لباسها ایستاده است و در حال انتخاب لباسهایش است، قبل از این که وارد حمام شود. تمام این حقه ها و تکنیکها می تواند برای حل مشکلات تداوم استفاده گردد.

 

closet

/ 0 نظر / 11 بازدید