تولید دیجیتالی

گرافیک رایانه‌ای (کامپیوتر) Computer Graphics

نرم افزار رایانه و موارد کاربردی رسانه ای Computer Software and Media Applications

 

رسانه دیجیتالی Digital Media

نرم افزار رایانه و موارد کاربردی رسانه ای Computer Software and Media Applications

گرافیک رایانه‌ای Computer Graphics

 

تولید دیجیتالی Digital Production

فیلم/ویدیو و هنرهای تصویری (عکسی) Film/Video and Photographic Arts

هنر تصویربرداری (سینماتوگرافی) و تولید فیلم/ویدیو Cinematography and Film/Video Production

 

طراحی بازی Game Design

فعالیت های سرگرم کننده و تفریحی Leisure and Recreational Activities

بازی های رایانه ای و حرفه برنامه نویسی Computer Games and Programming Skills

 

طراحی بازی و توسعه Game Design and Development

ارتباطات گرافیکی Graphic Communications

انیمیشن تکنولوژی تعاملی، گرافیک های ویدیویی و جلوه‌های ویژه

Animation Interactive Technology Video Graphics and Special Effects

 

ارتباطات بصری(سینمایی): طراحی بازی Visual Communications: Game Design

ارتباطات گرافیکی Graphic Communications

انیمیشن تکنولوژی تعاملی، گرافیک های ویدیویی و جلوه‌های ویژه

Animation Interactive Technology Video Graphics and Special Effects

 

ارتباطات بصری(سینمایی): چند رسانه ای و طراحی وب

Visual Communications: Multimedia and Web Design

ارتباطات گرافیکی Graphic Communications

انیمیشن تکنولوژی تعاملی، گرافیک های ویدیویی و جلوه‌های ویژه

Animation Interactive Technology Video Graphics and Special Effects

 

ارتباطات بصری (سینمایی): تولید ویدیو و انیمیشن

Visual Communications: Video and Animation Production

نرم افزار رایانه و موارد کاربردی رسانه ای Computer Software and Media Applications

گرافیک رایانه‌ای Computer Graphics

/ 0 نظر / 4 بازدید