نمای بازار

پوشش و پخش نمایشگاه های داخلی و بین المللی سراسر کشور را با هدف معرفی کالا و خدمات ایرانی و اطلاع رسانی به مخاطبین ارزشمند شبکه بر عهده دارد.
معرفی مشاغل، حرف و کالا و خدمات نهادها، مؤسسات، شرکت ها و کارخانجات و همچنین توانمندی های ایرانی در قالب این برنامه به صورت زنده و مستقیم از محل نمایشگاه ها و بازارهای سراسر کشور انجام می شود.

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید