چطور منتقدی منطقی باشیم

1. قدم اول

قانون اول این است که همه احساسات نسبت به هر موضوعی را باید کنار بگذارید. موضوع شما نیستید، موضوع عموم مردم است. وقتی می خواهید نقد کنید، باید نقش همه را در نظر بگیرید و خودتان را جای همه بگذارید.

2. قدم دوم

باید مشاهدات خود را خنثی نگه دارید. اگر می خواهید درمورد آخرین نتایج مسابقات بیسبال نظر بدهید، و طرفدار یک تیم خاص هستید، نظراتتان باید کاملاً بی طرف باشد حتی اگر تیم مقابلتان برنده مسابقه است.

3. قدم سوم

هر دو طرف داستان را بشنوید. مثلاً اگر می خواهید یک فیلم را نقد کنید، دقت کنید که نقاط قوت و ضعف فیلم را در کنار هم ببینید.

4. قدم چهارم

به جای اینکه صرفاً خوب یا بد را پررنگ کنید، سعی کنید راهی برای برطرف کردن مشکلات ارائه دهید. وقتی نقد می کنید، همه نظرات اهمیت دارند. اگر کارتان را درست انجام دهید مطمئن باشید که نظرتان خواهد توانست نظر همه را تغییر دهد.

5. قدم پنجم

اطلاعاتتان را زیاد کنید. مثلاً اگر درمورد رفتار یک نفر در کلاس می خواهید انتقاد کنید، باید بتوانید با دقت زیاد موقعیت را شرح دهید. باید چشمان طرف مقابل را به سمت چیزهایی جلب کنید که قادر به دیدن آنها نیست. درغیر اینصورت، حرفهایتان هیچ تاثیری نخواهند داشت.

6. قدم ششم

و آخر اینکه همیشه احساسات دیگران را مد نظر داشته باشید. یادتان باشد بین سوزاندن دیگران و کمک کردن به آنها و انتقاد سازنده فاصله زیادی هست.

نکات و هشدارها

·     همه چیز زمان و مکان خاص خود را می طلبد. برای اینکه احتمال شنیده شدن حرفهایتان را بالاتر ببرید، فقط وقتی که واقعاً لازم است انتقادات و قضاوت هایتان را بیان کنید.

مردمان

/ 0 نظر / 5 بازدید