پخش مکمل زحمات تولید دو

3- Hummocking(گهواره) :

 اگر برنامه را بین دو برنامه پربیننده پخش شود برنامه پر مخاطب خواهد بود. برای مثال شبکه اول می تواند در هنگام پخش یک سریال پر بیننده ـ با توجه به این که سریالهای شبکه اول ساعت 22 پخش می شود ـ  برنامه را بین خبر 21و آن سریال پخش نماید. هر چند نباید از این امر غافل بود که در این روش شاید بیننده شبکه کاهش هم یابد زیرا برنامه اول تمام شده و او در حال آماده شدن برای دیدن برنامه بعدی است و اگر کاری دارد آن را انجام می دهد ازقبیل خوردن غذا و... و یا در حال صحبت  درباره برنامه قبلی با دیگران است؛ این امر به خصوص هنگامی که مخاطب فعال باشد بیشتر است زیرا برا اساس تعاریف مختلفی که بیوکا ارایه داده مخاطب فعال با «قصدمندی،نفع طلبی ودرگیری با موضوع و برنامه» شناخته می شود.(مک کوایل، دنیس،1385،از ص89تا 91). او می خواهد موضوعی که در بنامه قبلی مطرح شده را تحلیل کند و با تحلیل خود را با دیگران در میان بگذارد؛ این کار باعث می شود که برنامه ای که بلافاصله بعد از برنامه ای که او دوست داشته و وقتش را صرف نموده تا آن را ببیند را عملا از دست بدهد

/ 0 نظر / 5 بازدید