معرفی کتاب نوشتن برای شنیدن

نویسندگی برای شنیدنSchreiben Furs Horen

 

نویسنده: اشتفان واختل Stefan Wachtel

مترجم: محمد اخگری

ناشر: دانشکده صداوسیما- پاییز1386

قیمت:2500 تومان

تعداد صفحات:212 صفحه

 

بر اساس ساختار کتاب، نویسنده ابتدا به اثبات و استدلال اصول پرداخته، سپس توصیه ها و راهنمایی های خود را بیان می دارد. بنابراین در سه بخش نخست ارتباط میان اطلاعات، نویسندگی، وروخوانی و شنیدن تشریح می گردد تا پس از آن، توصیه ها و راهنمایی ها ارائه گردد.

بخش چهارم روشها را توصیف می کند.

بخش پنجم دربردانرده برخی از متون اصلی رادیو و تلویزیون به عنوان پیشنهادی  برای تمرینات نوشتاری و گفتاری نیز برای تنظیم نوارهای نمونه است.

این کتاب دربردارنده مجموعه ای از فعالیتهای نویسنده در زمینه آموزش و روشهای تکمیلی ژورنالیست است. این کتاب همچنین تکمیل اثر گران سنگ و کلاسیک «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون» است.

/ 0 نظر / 6 بازدید