تایم کدیا رمز زمانی

 

Breaking the Code:

اگر چه کل هشت رقم مانند 02:54:48:17 خیلی با شکوه و بزرگ جلوه می نماید اما معنی آن بسیار ساده و روان می باشد:۲ ساعت، ۵۴دقیقه،۴۸ ثانیه و ۱۷ فریم.

شمارشگرهای تایم کد از سمت راست به سمت چپ حرکت می نمایند هنگامی که در داخل یک ماشین تدوین قرار می گیرند. بنابراین شما ابتدا باید ساعت،دقیقه، انیه و سژس فریم را وارد نمایید.

نکته ابهام آمیزی درباره تایم کد وجود دارد، این است که شما نباید براساس شمارش ۱۰(ده ده ای)  اعداد راجمع یا کم نمایید که این گونه محاسبه شما را دچار مشکل و سرگردانی می نماید.

دو عدد اول بر اساس ۲۴ ساعت در روز تنظیم شده اند، این زمان همچنین زمان نظامی خوانده می شود و دقیقاً همان زمانی است که افراد در زندگی روزمره برای اعلام ساعت به کار می برند.

به جای این که ساعت 1:00 p.m اعلام شود ، ساعت در آن وقت  13:00 اعلام می شود  و این عدد تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه می رود و بعد از این عدد است که همه چیز  صفر می شود و شمارش وقت برای روز حدید از نو آغاز می گردد.

در تایم کد محدوده عددی دقیقه و ثانیه از عدد صفر تا ۵۹ می باشد.(0-59). به همان صورتی  که در ساعت وجود دارند.و محدوده فریمها از صفر تا ۲۹ می باشد(اگر سیستم ما بر اساس NTSC تنظیم شده باشد) اگر سیستم ما بر اساس PAL یا SECAM باشد این محدوده بین صفر تا عدد ۲۵ قرار می گیرد.

۳۰فریم مانند 5/5 یک متر است که ممکن است نمایش آن در صفحه نمایشگر امکان پذیر نباشد به خاطر این که هر ۳۰ فریم ، یک ثانیه را تشکیل می دهند.(فریم بعد از  فریم ۲۹ به تکمیل  یک ثانیه کمک می نماید و شمارشگر شروع به شمارش مجدد که منجر به  شمارش ثانیه بعدی می نماید ). همین اتفاق درباره دقیقه شمار می افتد.

سوال: چه عددی بعد از ۴ ساعت، ۵۹ دقیقه، ۵۹ ثانیه و ۲۹ فریم (اگر سیستم NTSC باشد) می آید؟ اگر جواب شما 05:00:00:00 بوده است شما درست گفته اید.

 

خب اجازه دهید به مسائل کمی پیچیده تر دربراه تایم کد بپردازیم.

 اگر یک نما از دو قسمت تشکیل شده باشد، اندازه زمانی قسمت اول ۸ ثانیه و ۲۰ فریم باشد و طول قسمت دوم ۶ ثانیه و ۱۹ فریم باشد؛ به نظر شما طول این نما چقدر است؟( اگر سیستم NTSC باشد)

بله حدس شما درست است، طول نما ۱۵ ثانیه و ۹ فریم می(15:09) باشد.

در این مثال  ما ابتدائا تعداد فریمها را با هم جمع کردیم که به عدد ۳۹ رسیدیم. همان گونه که شما می دانید هر ۳۰ فریم یک ثانیه را تشکیل می دهد پس از ۳۹ فریم ، ۳۰ فریم یک ثانیه را تشکیل داد که به ستون ثانیه ها ان را اضافه نمودیم و ۹ فریم برای ما باقی ماند. در مورد ثانیه ، از قبل ۸ ثانیه و ۶ ثانیه داشتیم که اگر همین یک ثانیه را به آنها اضافه نماییم به عدد ۱۵ می رسیم.

 

حال به این سوال توجه نمایید:

 اگر نقطه ورودی تصویر ما عدد 01:22:38:25 را نشان دهد و نقطه خروجی تصویر ما عدد 01:24:45:10 را نمایش دهد؛ به نظر شما طول این تصویر چقدر است؟

نقطه خروجی تصویر= 01:24:45:10

نقطه ورودی تصویر     =01:22:38:25

طول و اندازه تصویر=00:02:06:15    

برای به دست آوردن جواب این سوال ما عدد کوچکتر(خط دوم) را از عدد بزرگتر (خط اول) کم نمودیم.

به یاد داشته باشید که نمی توان ۲۵ را از عدد ۱۰ کم نمود به همین منظور یک واحد از ثانیه کم نمودیم و آن را به فریمها اضافه نمودیم چون هر ثانیه ۳۰ فریم است پس عدد ۱۰ با ۳۰ جمع گردید و عدد ۲۵  از ان کسر گردید که به عدد ۱۵ در فریمها رسیدیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید