راه و رسم امروزی برنامه سازی


6- متن نهایی :
احتمالا متن بازنگری شده تهیه می‌گردد و در مورد روش و نحوه تولید ،‌اطلاعات نهایی در متن گنجانده می‌شود.
انتخاب بازیگران و فهرست کردن نام شرکت کنندگان در این مرحله انجام می‌گیرد.
7- جلسات هماهنگی/برنامه‌ریزیهای فنی تولید:
در اینجا پس از ادای توضیحات طراح صحنه و دکور درباره طرح صحنه پردازی و اعلام نظر کارگردان درباره تمامی برنامه ( نما به نما) ، کارشناسان نظریات خود را درباره آنچه دیده و شنیده‌اند بیان می‌کنند.
از زمان پایان متن نهایی و ارائه طرح موقت صحنه‌پردازی)) ،‌تیم تولیدطراحی و ارزیابی عملیات فنی را آغاز می‌کند ، از جمله :
- وضعیت و موقعیت بازیگران و مجریان و شرکت کنندگان د رصحنه بازی و حرکت ، یادآوری می‌شود.
- تنظیم وسایل صدابرداری ، تعیین محل بومهای صدا
- شیوه و نحوه نورپردازی . آیا جلوه نوری خاصی لازم است؟
- آیا جلوه‌های ویژه‌ای برای صحنه پردازی ( مثل بارش باران ،‌برف و ..) یا ترفندهای خاص ویدئویی مورد نیاز است؟
- آیا درباره طراحی و دوخت و انتخاب لباسها ، چهره پردازی مذاکرات لازم انجام شده ؟
- آیا تبادل نظر درباره عنوانبندی و کارهای گرافیک موردبحث و بررسی بوده است؟
- آیا گروه فنی ( از نظر فنی) و گروه کارگردانی وتولید (از نظر زیبایی و کاربرد) با طرح وشکل نصب و دکور در استودیو به توافق رسیده‌اند؟
8- اقدامات کارشناسان برای عقد قراردادها و شروع رسمی کار:
به دنبال این هماهنگیها و پس از تایید مسئولان ، کارشناسان آغاز به استخدام با افراد لازم می‌کنند.
9- متن برای تمرین آماده می‌شود:
تصویرنامه با تمام جزئیات اجرای برنامه و حرکات دوربینها آماده می‌شود،‌ترفندها و جلوه‌های مخصوص تصویری لازم تعیین می‌گردد.
در برنامه‌های نمایشی ،‌راهنماییهای بیشتری در مورد زمان ومکان اجرای صحنه داده می‌شود( نور روز ، عصر ، اتاق نشیمن و ...)
برای سازمان دادن به روال عمومی تولید ،‌ تمرینات اولیه برای آشنایی گروه با برنامه انجام می‌گردد.
10- تمرینات ابتدایی در سالن تمرین:
به طور معمول ،‌تمرین بازیگران ،‌ شرکت کنندگان در برنامه ،‌ خط گفتار ،‌ حرکات صحنه و توافقهای اساسی برای برابری حرکات بازیگران با وسایل فنی ، در سالن تمرین و قبل از رفتن به استودیو انجام می‌گیرد.
11- تصویرنامه‌ای برای تمرین:
این نوشته ،‌متن کامل آماده شده‌ای است که با افزودن جزئیات اضافی به متن تمرینی ،‌به دست می‌آید.
این متن تمامی جزئیات فنی لازم را در بردارد.
12- بررسیها و ملاحظات فنی:
در جلسه تمرین نهایی قبل از ورود به استودیو ،‌کارشناسان و متخصصان فنی ( تصویربرداران ، طراح ومجریان نور وصدا و ...) برای آشنا شده با حرکات مجریان و بازیگران و نحوه انجام آن حرکات ، کنترل و برطرف ساختن مشکلات عملی دکور و صحنه پردازی ،‌ در محل تمرین حضور پیدا می‌کنند.
13- آماده سازی استودیو:
صحنه پردازی وصحنه آرایی و نورپردازی برای صحنه ، مرتب کردن و چیدن اسباب و اثاثیه ،‌ آویزان کردن پرده‌ها ، قرار دادن وسایل تزیینی صحنه و لوازم خاص آن در سر جای خود ، پهن کردن فرشها و قالیچه‌ها و غیره ...
آماده سازی دوربینها و وسایل صدابرداری همراه با ملحقات آنها .
کنترل و بررسی دستگاههای ضبط و پخش ویدئو ، فیلم و اسلایدو...
14- تمرین با دوربین:
درحالیکه گروه تصویربرداران ، صدابرداران ، متصدیان برق ،‌گروه تدوین کنندگان دکور و صحنه و غیره در استودیو حضور دارند ،‌تمرین با دوربین انجام می‌گیرد و کارگردان از طریق نظام مدار بسته ارتباط داخلی یا بلندگوهای استودیو، راهنماییهای لازم را می‌کند.
مدیر صحنه بر کارگروهها در استودیو نظارت می‌کند.
15- مرحله ضبط:
برنامه ممکن است در بخشهای کوتاه ،‌یا به طور کامل در یک برداشت ،‌ضبط گردد.
16- مرحله تدوین تصاویر کپی شده :
کارگردانو تدوینگر تمامی نسخه نوار تدوین نشده برنامه ضبط شده را ، برای شناسایی نماهای مختلف آن نگاه می‌کنند. سپس با کمک گزارشات منشب صحنه ، کارگردان در مورد انتخاب نماهای مناسب و ردیف کردن نماها و آماده سازی انواع جلوه‌های لازم تصمیم می‌گیرد.
17- مرحله تدوین تصاویر اصلی :
بر اساس رمزهای تعیین شده ونسخه اولیه تدوین شده ،‌نماهای مختلف از یک نوار یا نوارهای مختلف به طور متوالی و مرتب شده ، روی نوار دستگاه ضبط ویدئو و با کیفیت بالا ،‌برای ارسال به واحد پخش ضبط و آماده می‌گردد.
هنگام تهیه این نسخه ،‌هر نوع اصلاح در تصویر ( از نظر رنگ) و صدا( از نظر ایجاد طنین لازم و ضروری ) صورت می‌گیرد.
دراین مرحله است که عناوین ، آثار صوتی ویژه ،‌موسیقی زمینه ،‌ تمهیدات و جلوه‌ها تصویری و غیره به نوار افزوده می‌شود.
18- بازبینی نهایی:
نوار کامل شده برنام کنترل شده و اگر بدون اشکال بود تایید می‌شود.
زمان پخش به توافق وتصویب می‌رسد.
نوار سیر مراحل پخش را آغاز می‌کند.
19- انتقال:
از نوار تولید شده یک یا دو نسخه کامل برای بایگانی و پخش تهیه می‌شود.
در برنامه‌های ساده‌تر ، این مراحل گوناگون تولید خلاصه‌تر یا حذف می‌گردد برای مثال در یک برنامه مصاحبه ساده مراحل 2،6،9،10،12،16 ضروری نیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید