world Television Standard سه

 همه سیستمهای PAL دارای 625 خط هستند.

داشتن بیش از 100 خط نسبت به سیستم NTSC در سیستم SECAM و بسیاری از سیستمهای PAL به وضوح بیشتر تصویر وهمچنین دیدن جزییات کمک می نماید. اما داشتن 50 فیلد در ثانیه(25 فریم در ثانیه) این معنا را دارد که بیننده در بعضی اوقات متوجه اندکی لرزیدن در تصویر می شود.

با این حال ، استاندارد 25 فریم در ثانیه خیلی نزدیک به استاندارد جهانی فیلم که 24 فریم در ثانیه است. بنابراین می توان به راحتی استاندارد 24 فریم در ثانیه را به سیستم SECAM وPAL نمود.

Digital and High-Definition Television

 HDTVشامل دو میلیون پیکسل است در نتیجه تصاویر ان شش بار بهتر و واضح تر از SDTV است. اندازه کادر بهترین و واضح ترین تلویزیون HDTV،16:9  و همچنین صدای آن دالبی سراند می باشد.

جدول زیر ویژگیها و تفاوتهای اصلی HDTV وSDTV را شرح می دهد؛ این را به خاطر داشته باشید هر چندHDTV شامل 1125 خط است اما تنها 1080 خط در صفحه پدیدار می گردد.

 

Standards

SDTV (Analog)

HDTV (Digital)

Total Lines

525

1125

Active Lines

480-486 (maximum visible on the screen)

1080 (maximum visible on the screen)

Sound

Two channels (stereo)

5.1 channels (surround sound)

Max Resolution

720 X 486

1920 X 1080

 

/ 0 نظر / 4 بازدید