جلوه‌های ویژه سینمایی

از نمونه های جلوه های ویژه در سینما

قبل از آنکه رایانه‌ها قادر به تولید چنین تصاویری باشند نیز فیلم سازان جلوه‌های ویژه سینمایی فراوانی را می‌ساختند. آنها برای ساخت این جلوه‌ها از مدل‌های گچی، ماکت‌های مقوایی، عروسک‌ها و مدلهای کوچک شده استفاده می‌کردند.البته مفهوم special effects به معنی جلوه‌های ویژه با visual effects به معنی جلوه‌های بصری را نباید با هم اشتباه گرفت. جلوه‌های ویژه آن است که توسط بدلکاران و درمیادین به طور واقعی اجرا میشوند اما جلوه‌های بصری با رایانه ها انجام میشوند. برای مثال اگر کارگردان شکل خاصی از ابر در آسمان را در نظر داشته باشد اما آن شکل در دسترس نباشد از جلوه‌های بصری استفاده کرده و با رایانه شکل دلخواه را وارد آسمان تصویربرداری شده میکنند. اما مثلا تصادفات و اکثر انفجارات را توسط جلوه‌های ویژه واقعا انجام میدهند.البته با رعایت نکات ایمنی و علمی.

/ 0 نظر / 4 بازدید