خوش بینی

خوش بینی حقیقتی است غیر قابل انکار و همه ارزش آنرا می دانند ولی بد بینی  هم وجود دارد حال انتخاب با شماست که کدام یک را برگزینید.

یک راه سخت کار کردن بدون دلگرمی و امید است. در مقابل سخت کار کردن و خوش بین بودن راهی است که هر کسی می تواند باور  خویش را تقویت کند.

فرد خوش بین چیزی دارد که کمتر محتاج شرایط و ابزار می شود.
درست وقتی که اتفاقات اطراف ما غیر قابل کنترل می شوند ما می توانیم آنچه را در درون ما می گذرد کنترل کنیم.
یک فرد خوش بینی در هر بلا و بد بختی یک فرصت می یابد حال آنکه فرد بد بین در هر فرصت بد بختی ها را می بیند.
اگر فکر کنید که کاری می توانید انجام دهید یا فکر کنید که کاری را نمی توانید انجام دهید خوب حق باش شماست و همین گونه خواهد شد.
کمتر چیزی در دنیا قدرتمند تر از یک نیروی مثبت، یک لبخند، یک کلمه امیدوار کننده و یک «تو می توانی» است. آنهم وقتی که شرایط سخت فرا می رسد.
خوشبختی باوری است که به موفقیت منجر می شود. هیچ چیز بدون امید و اعتماد به نفس اتفاق نمی افتد.
هیچ انسان بد بینی تا به حال درباره اسرار انسان های موفق صحبت نکرده است، یا برای پیدا کردن یک سرزمین ناشناخته به دریا نرفته است، یا بهشت جدیدی را در برابر روح انسان نمایان نساخته است.

/ 0 نظر / 5 بازدید