تصور خلاق

در حال حاضر رایانه می تواند سه دسته اول فعالیتهای نامبرده را انجام دهد اما تا کنون هیچ ماشینی قادر به ایجاد ایده ها و خلاقیت نبوده است.
آلبرت انیشتین اعتقاد داشت "تصور خلاق از دانش اهمیت بیشتری دارد".
قدرت تصور خلاق دارای حد و مرزی نیست. مثلآ ژول ورن به ندرت محیط آرام خانه را ترک می نمود. با این وجود قدرت تصورش توانست وی را به اکناف جهان، به زیر دریاها و حتی به کره ماه سیر دهد. او با آنان که با تمسخر ایده هایش را مورد تردید قرار می دادند اظهار می داشت: "هر چه را که یک فرد قادر به تصورش باشد حتما فرد دیگری قادر به نیل به آن خواهد بود."

این حقیقت که تصور قدرت اساسی مغز بشر است، مدت هاست به وسیله بزرگترین متفکرین شناخته شده است. ویلیام شکسپیر اعتقاد داشت قدرت تصور جرقه مقدسی است که انسان را اشرف مخلوقات نموده است.
همچنین قدرت تصور بود که انسان را قادر نمود تا با اختراع گیره، انگشت شست و با اختراع چکش، مشت خویش را به مراتب قوی نماید.تصور خلاق توانست قدم به قدم انسان را به قله های حیرت آوری از پیشرفت برساند.
بیش از 500 سال پیش بود که اروپا تفکر به شیوه تفکر خلاق را هم ردیف زور بی منطق قرار داد و این طرز تفکر جدید، پایه های اساسی رنسانس را بنا نهاد. از آن به بعد در اروپا و سپس در آمریکا ایده ها بود که کشورها را ساخت. بدون تردید پیشرفتهای جدید بشر در تمام سطوح زندگی مدیون تفکر وتصور خلاق بوده است.
با وجود پیشرفتهای سریع و فراوان مدت زیادی نیست که ارزش تصور خلاق حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی شناخته شده است. به گونه ای که رشته های دانشگاهی هم اینک نیروهای مورد نیاز موسسات تجاری-صنعتی را تآمین می کند.

مهندسی تصور، به منظور ایجاد انگیزه و پرورش نیروی تصور خلاق پایه گذاری شده است. هدف اساسی در این فرضیه ایجاد بستر مناسبی است که در آن انسان بتواند در بدو امر به قدرت تصور خود اجازه صعود به آسمانها را بدهد وسپس آن را به زمین باز گردانده آن را مهندسی کند. تحقیقات علمی نشان داده است که هوش خارق العاده معادل با داشتن استعداد خلاقیت نیست. دانش آموزانی که دارای هوش زیادند الزامآ افرادی که ابداعی ترین ایده ها را خلق می کنند نیستند، کودکانی که در کلاس درس بهترین نمرات را می آورند، بدون تردید در کارهای حافظه ای رکورد خوبی را بدست می آورند اما این بدان معنی نیست که آنان در خلق ایده های جدید نیز همان اندازه مهارت دارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید