معرفی کتاب تولید و کارگردانی در تلویزیون

 این کتاب راهنما که مقدمه ای بر فنون تولید و کارگردانی تلویزیون است. این کتاب به ویژه طوری طراحی شده است که در قالبی ساده و به شکلی خلاصه ، نگاهی اجمالی به بنیانهای پایه ای تولید تلویزیون و ویدئو دارد. در این کتاب روشها و فنون مجرب و تلخیص شده ای را خواهید یافت که عامل اصلی برنامه سازی نافذ و موثر در تلویزیون به شمار می رود.

در این کتاب با اصول و شیوه های فناوری حرفه های گوناگون مرتیط با تلویزیون و خدمات آنان در راه تکامل و پرداخت نهایی برنامه های این رسانه آشنا می شوید. اگر تنها با یک دوربین کار می کنید ، یک در یک نظام چند دوربینه مشغول برنامه سازی هستید ، در این کتاب با چکیده اصول و فنون  کارآمد تولید و کارگردانی برنامه های تلویزیون آشنا خواهید شد.

با اصطلاحات برنامه سازی که در جهان متداول است در انتهای کتاب آشنا خواهید شد.

 این کتاب را با پرداخت 1800تومان می توانید خریداری نمایید.

/ 0 نظر / 10 بازدید