کارگردان فنی یا تکنیکی TD

کارگردان فنی با یک میز سوییچر در طول کار با چند دوربین در اتاق فرمان کار می کند. سوییچر وسیله ای است که کار تدوین را در کار با چند دوربین انجام می دهد. او با دستور کار گردان کلیدهای میز را فشار می دهد تا تصاویر تلویزیونی را از یک دوربین یا یک VTR به دیگر منابع تصویری تغییر دهد. در بعضی کارهای تلویزیونی ،کارگردان فنی بر کل کار تکنیکی که شامل تکرار دستورات کارگردان به تصویربرداران همزمان با انجام عمل سوییچ می شود نظارت می کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید