کارگردانی مصاحبه شش

مجری در یک مکان ثابت قرار می گیرد

این آسانترین راه برای تصویربرداری است و در این نوع میزانسن راههای بسیاری وجود دارد که شما می توانید دوربینهای خود را قرار دهید. به طور مثال تبعیت ازفرمول 4،1و تماشاگران بهترین راه برای شروع است.

 

نماهای ضربدری

بسیار خوب ،شما در این نوع برنامه هم مجبور هستید به مانند دیگر برنامه به صورت ضربدری تصویربرداری کنید. برای اینکه در دام Jump Cut نیفتید می توانید کلکی بزنید و آن این است که از نماهای خنثی استفاده نمایید.

 

نمای دوربینها

شما برای این که خوب تصویربرداری نمایید به چند دوربین احتیاج دارید. توصیه من به شما حداقل 5 دوربین است ،اما برای شروع 6 دوربین بسیار مفید خواهد بود.

در شکلی که مشاهده می کنید3،2،1 طبق معمول در جایی که گفتگو در آنجا جریان دارد قرار می گیرند و نماهای ضربدری از مجری و مهمان می گیرند. مجری با دوربین1 صحبت می کند که فرد فعالی در برنامه است.

دوربین4، که دارای لنز بزرگی است و می تواند از یک محدوده بسیار وسیع تا بسیار بسته را پوشش دهد ،در ردیف پشت سر تماشاگران و پشت پرده قرار داده می شود. آن می تواند به شما نماهایی از پشت سر تماشاگران حاضر در استودیو، مجری و مهمانان و صحنه پشت سر آنها ارایه نماید. آن همچنین می تواند به طرف جلو زوم نماید تا نماهای گروهی از افراد بگیرد یا کمی جلوتر برود و MCU از هر یک از مهمانان بگیرد.

دوربین 5 و6 بالا و پشت سر مجری و مهمانان  قرار داده می شوند. به طور معمول دوربین5 می تواند یک نمای باز و دارای منطق از تماشاگران بدهد تا دوربین 6 بتواند نماهای تکی آنها را شکار نماید.

 دوربین7، دوربین تماشاگران است که می تواند نماهای خوبی از افرادی که به عنوان تماشاگر حضور دارند بگیرد. براساس آنکه آنها کجا نشسته اند ، آن قادر است که نماهای متعدد از افراد حاضر در یک نماهای مشخص بگیرد بدون این که دورتر برود یا جایش را عوض نماید.

 دوربین4 و5 به واسطه این که در وسط استودیو قرار گرفته اند و به صورت مستقیم تصویربرداری می کنند، بسیاری از نماهای آنها خنثی محسوب می شوند زیرا خط دید بسیاری از افراد با محور دید دوربین در یک جهت است.

/ 0 نظر / 5 بازدید