الگوهای تولید

 

الگو Cause to Effect (محتوا محور) :

در این الگو متخصص محتوا ، ایده اولیه برنامه را خلق می کند و آن را به گروه تولید   می سپارد که به روال خود، از آن یک برنامه تلویزیونی تهیه کنند. پس از پایان کار تهیه برنامه ، آن را برای بینندگان هدف  Target Audience پخش می کنند.واکنش بینندگان به تماشای برنامه را اصطلاحا«تاثیر ارتباط» می نامند.سپس آرای بینندگان در مورد برنامه به متخصص محتوا و نه به عوامل تولید بازخورد می شود. مشکل این الگو است که هر چند متخصص محتوا و گروه تولید ، هر دو هدف نهایی مشترکی دارند ، هر یک مستقل کار می کند و منافع هر کدام متفاوت از دیگری است.

مشکل زیربنایی این الگو است که رسانه تلویزیون اغلب صرفا یک وسیله انتشار تصویر و صدا تلقی می شود ونه یکی از اجزای تولید برنامه ، که قادر است در محتوای برنامه و دریافت آن توسط مخاطبین موثر واقع شود.

 

الگوی Effect to Cause(مخاطب محور):

این الگو به مانند الگوی قبل، با ایده اولیه آغاز می شود، اما به جای آنکه مسیر الگو از ایده مستقیما به تولید برنامه برسد، با «اثرمطلوب» با پیام توصیف شده برنامه بر روی مخاطبین آغاز می شود. در واقع مسیر الگو مستقیما به تولید منجر نمی شود، بلکه نخست به مخاطبین و پیام برنامه و سپس تولید می پردازد. از آنجا که «اثرمطلوب» به واقع نظر مخاطبین برنامه است، آن را «پیام برنامه» نیز می گویند.بدیهی است که در این الگو ، پیام برنامه، روند تولید را هدایت می کند و نه ایده اولیه. این بدان معناست که تهیه کنندهلازم است دقیق بداند برنامه چه هدفی را دنبال می کند؟ مخاطبین برنامه چه پیامی را باید دریافت کنند؟ و مخاطبین پس از دریافت پیام چه احساسی خواهند یافت و به چه کاری اقدام خواهند کرد؟ تهیه کننده باید پیش از تصمیم گیری در مورد ملزومات برنامه( محتوا و ممتن، نیروی انسانی و تجهیزات) پاسخ این سوالات را به وضوح بداند. هر چند نظر مخاطبین به هدف اولیه برنامه نزدیکتر باشد، برنامه موفق تلقی می شود.

برتری این الگو آن است که تعریف دقیق برنامه منجر می شود تا متخصص محتوا و گروه تولید در قالب یک گروه واحد کار کنند،به این ترتیب انتخاب افراد و تجهیزات برای کار تولید هموار می ود. تلفیق متخصص محتوا و گروه تولید اختلاف نسبی بین این دو را کاهش می دهد و یا به کل از بین می بردو از اتلاف وقت و دردسرهای متعاقب این گونه اختلافات می کاهد

/ 0 نظر / 4 بازدید