سی گام در تولید یک برنامه تلویزیونی

7-    نگارش اولیه طرح برنامه

8-    مشورت با افراد کلیدی برنامه

9-    اصلاح اولیه و تنظیم طرح نهایی برنامه

10-       تصویب طرح

11-       برآورد طرح

12-      مشورت با افرادکلیدی

13-       انتخاب  نهایی افراد کلیدی

14-       تنظیم جدول تولید برنامه و اصلاح نهایی بر روی طرح

15-       انتخاب افراد جلوی دوربین

16-       انتخاب مکان تصویربرداری

17-       انتخاب دکور، لباس، گریم و وسایل صحنه

18-       انتخاب دیگر افراد تیم تولید

19-       کسب مجوز، تاییدیه و...

20-       انتخاب و سفارش تصاویر و گرافیکها، نقاشیهای متحرک و... بین برنامه

21-   تمرین با بازیگران و در قسمتهای غیر نمایشی تمرین و آماده سازی مهمانان برنامه

22-       تدارک تجهیزات

23-       فیلمبرداری و یا ضبط

24-       در مورد فیلمبرداری، مرحله لابراتوار اضافه می شود

25-       بازبینی تصاویر و انتخاب اولیه آنها

26-       تدوین

27-       صداگذاری

28-       پخش

29-       تسویه حساب

30-       ارزیابی پس از پخش

/ 0 نظر / 199 بازدید