معرفی کتاب تاریخچه رادیو وتلویزیون

 بخش اول شامل دوفصل است به مراحل نخست رادیو ،تلگراف بی سیم و رادیو و نخستین گیرنده های رادیو و نخستین برنامه ها می پردازد.

عصر رادیو مبحثی است که بخش دوم به آن می پردازد که در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول: رادیو در سالهای 30، فصل دوم: جنگ امواج، فصل سوم: رادیو پس از جنگ جهانی دوم و فصل آخر بخش به مراحل نخست تلویزیون می پردازد.

 بخش سوم که سه فصل دارد و در مورد عصر رسانه های دیداری- شنیداری بحث   می کند.

فصل اول: هدفها و وسیله ها، فصل دوم: پیشرفتها و گونه های تلویزیون و فصل سوم : رادیو در عصر تلویزیون.

 این کتاب در سال 1368 ، در شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی(علمی و فرهنگی) و در 162 صفحه به چاپ رسیده است

/ 0 نظر / 26 بازدید