جایگاه منشی صحنه در روند تولید

- تداوم در داستان ( Continuity Of Story of Theme)

۲- تداوم در موضوع ( Subject  Continuity Of)

۳- تداوم در فکر و اندیشه ( Continuity Of Thought)

۴- تداوم درتوجه و علاقه مندی ( Continuity Of Interest)

۵- تداوم در زمان (Time  Continuity Of)

۶- تداوم در  حس و حال (Mood Continuity Of)

۷- تداوم در رسیدن اوج داستان( Bulid-up Continuity Of)

۸- تداوم در تعلیق و هیجان(Suspense Continuity Of)

۹- تداوم در نورپردازی(Continuity Of Lighting)

۱۰- تداوم در شخصیت(Character Continuity Of)

۱۱- تداوم در مکان و پس زمینه(Continuity Of Location & Background)

۱۲- تداوم در عمل(Action Continuity Of)

 

بنابراین برای حفظ هر چه بیشتر تداوم، منشی صحنه می بایست پبش زمینه ای از کار سایر عوامل تولید داشته باشد زیرا از دست رفتن راکوردها ممکن است بیننده را دچار اغتشاش ذهنی نماید و در نتیحه از علاقه اش نسبت به برنامه بکاهد.

منشی صحنه فردی است که از مرحله پیش تولید ، همراه کارگردان است.  اولین وظیفه او تفکیک سناریو است و مسئولیت دیگر او نظارت بر تهیه شدن وسایل تهیه می باشد و در واقع نوعی آرشیو بندی کار است. سابقه کار تولید در دست اوست. 

/ 0 نظر / 5 بازدید