کارگردان فنی

 

۲-   فردی است که با نحوه کار با میز ترکیب کننده تصاویر، کلیدهاو کنترلهای آن را آموزش دیده است. در برخی سازمانهای تلویزیونی کارگردان، خود با کنترلهای میز و ترکیب تصاویر کار می کند،و در برخی از سیستمهای دیگر کارگردان فنی با دستور کارگردان کنترل و کار با کلیدهای روی میز را برای ایجاد ترفند و تصویر مورد نظر انجام می دهد که در نتیجه سبب شکل گرفتن تصاویر نهایی در تولید و ضبط یک برنامه تلویزیونی می شود.

 

۳-   فردی است که به وسیله میز تصاویر یا میز ترکیب کننده، تصویر دلخواه خود را از میان کلیه تصاویر موجود انتخاب و برای ضبط بر روی نوار یا پخش توسط آنتن می فرستد.

 

۴-   مسئول کیفیت فنی و هنری بازده استودیو است. او در راس گروه بهره برداری از استودیو قرار دارد و ممکن است مستقیماً بر عملیات نورپردازی نیز نظارت داشته باشد.

 

 کارگردان فنی اگر صرفاً در اتاق فرمان بنشیند و نظارت داشته باشد و تنها عمل سوییچ را انجام دهد به او در این صورت «سوییچر» می گویند.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید