تدوین دو

سرگئی آیزنشتاین(کارگردان روسی و مطرح ترین نظریه پرداز مونتاژ):

برش شیوه ای است برای قابل رویت  نمودن ارتباط دو نما اما مونتاژ بازتاب ذهنی مفهومی است که از مجاورت دو نما حاصل می شود و نمی توان عینا آن را در یک نما بر پرده نمایش داد.

 

وسوالود پودفکین (کارگردان روسی و از نظریه پردازان مطرح مونتاژ):

تدوین هنر ایجاد ارتباط بین تصاویر جداگانه ای است که تماشاگر را به اندیشه و یا تفسیری فکری در مورد این ارتباط وامی دارد. تدوین که بیانگر آرمان کارگردان است موثرترین ابزار او برای کنترل و رهبری عواطف و اندیشه های تماشاگر است.

 

بلابلاژ(نظریه پرداز مجارستانی سینما):

مونتاژ هنر تداعی معناست مه به جمع نماهایمنفرد معنایی بیشتر ازآنچه که ممکن است به تنهایی داشته باشد عرضه می دارد.

 

رودولف آرنهایم(نظریه پرداز آلمانی سینما):

تدوین پیوند خلاقه تصاویری است که در زمانها و مکانهای مختلف ضبط شده اند.

 

آندره بازن(نظریه پرداز فرانسوی سینما):

مونتاژ خلق معنایی است که در تک تک نماها موجود نیست، بلکه از جمع آنها حاصل     می شود.

 

اورسن ولز(کارگردان فیلمهای همشهری کین، امبرسونهای باشکوه):

تدوین ابزاری است که کارگردان با آن شکل فیلم را در اختیار می گیرد.

 

ژان لوک گدار(کارگردان و نظریه پرداز فرانسوی):

تدوین هنر میزانسن کارگردان در زمان است.

 

آندری تارکوفسکی(کارگردان روسی):

تدوین همان شیوه نگارش فیلمساز است . تدوین تلقی کارگردان را از ایده اصلی فیلم نشان می دهد. تدوین واپسین نمود جهان بینی اوست.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید