وظایف کارگردان

آنچه که افراد نیاز دارند به آنها بدهید

اگر همه چیز در کار به سمت ناگوار و بی راهه می رود، مجری و تهیه کننده نیاز دارند به نظر فردی گوش دهند که آنها او را قبول دارند و او می تواند وحدت برنامه را حفظ نماید.

یک گروه حرفه ای برای یک کارگردان تمام آن چیزهایی که او نیاز دارد را برای او فراهم می کند.اما این انتظار از کارگردان هم هست که بداند چه چیزهایی را می خواهد وچه چیزهایی امکان فراهم آوردنش در برنامه نیست. آنچه را که شما از دیگران می خواهید قبل از رفتن به داخل استودیو بدانید، قبل از این که از عوامل برنامه بر عدم وجود آن چیز بپرسید آن را حدس بزنید.

 

مثبت باشید

همه افراد به حرفهای کارگردان گوش و در برابر صحبتهای او واکنش نشان می دهند. اگر شما می خواهید به داخل استودیو بروید مثبت وپر از انرژی باشید، کل گروه تحت تاثیر این انرژی شما قرار خواهند گرفت ونتیجه ای که شما دوست دارید در آن روز به دست آورید به بار می نشیند. این کار همیشه آسان نیست به خصوص هنگامی که شما به مدت 6 ماه ساعت 3 بامداد بخوابید.

 

اعتماد به نفس داشته باشید

بسیاری از افرادی که به تازگی کارگردان می شوند،هنگامی که با مسائل پیچیده در کار مواجه می شوندکمی عصبی می شوند. در این هنگام پشت سر همه راه نیفتید و از سر عصبانیت چیزهایی به عوامل نگویید. همه آنها نگران شما خواهند شد اما اعتقاد دارند که برنامه به نحو درست انجام خواهد شد.

مجری می خواهد بداند که دقایق بعد چه کاری را باید انجام دهد. کار بعدی را به او بگویید. گروه می خواهد بداند که منابع تصویری چه چیزی است. منبع مورد نظر خود را دقیق به آنها بگویید. این قابل قبول نیست هنگامی که با ششVT کار می کنید، بگویید VTبرو.

گوش دهید  

شما باید به آنچه دیگران می گویند گوش دهید. اگر دستیار تهیه مطلبی را در موردVT به شما می گوید به حرفهای او گوش دهید. اگر تدوین گر برنامه تغییراتی را می خواهد نه بر اساس داستان به وجود آورد اما برای کارش دلیل خوب و مناسب داشت آن را بپذیرید.

/ 0 نظر / 34 بازدید