کارگردانی مصاحبه دو

Reaction Shot

 

استفاده از نمای شخصی که در حال صحبت است، فریب بزرگ یک مصاحبه است، این می توانداز لحاظ بصری خسته کننده و کاملا غیر ضروری باشد. بیننده می داند که چه کسی در حال صحبت و چه کسی در حال گوش دادن است، حتی اگر او را در حال حرف زدن نبیند. چه بسا بهتر این باشد که در برنامه از نماهای عکس العمل از افرادی که در مصاحبه حضور دارند استفاده نمایید. برای مثال بیننده هنگامی مخالفت مهمان با یک نقطه نظر را دریافت می کند که شما نمای عکس العمل او را نشان دهید (برای مثال تکان دادن سر).

نماهای عکس العمل نباید طولانی و زیاد باشند؛ اما لطفا این گونه نماها را به اندازه کافی نشان دهید تا بینندگان به اشتباه نیفتند.

 

رفتن از «دو شات» به «دوشات»

 

بعضی از افراد دوست ندارند که از یک «دو شات» به «دو شات» از جهت دیگر برش شود. اگر شما در میان چنین جمعی افتادید و تنها شما هستید که از این عمل در کار با دو دوربین استفاده می کنید از این سکانس زیر استفاده نمایید، «دو شات» به طرف مصاحبه کننده، تنهای مهمان، تنهای مصاحبه کننده(نمای عکس العمل)، «دو شات» به طرف مهمان. بدیهی است که این سکانس را می توان به روش دیگر سوییچ نمود.

 

زوم در طول مصاحبه

 

گفته شد که نماهای عکس العمل ارایه مصاحبه را روانتر می سازد. زمانهایی وجود دارد که شما نمی توانید تغییری در نمایتان ایجاد نمایید.زمانی است که مهمان در حال تسلیم شدن است پس نباید با عملتان مزاحم شوید و توجه را از روی او منحرف نمایید، فقط او را در داخل نما نگهدارید به مانند  آنچه که هست  و با یک زوم آهسته می توانید تاثیر بسیار زیاد در بیننده ایجاد نمایید؛ به خصوص موقعی که مصاحبه به سمت نقطه اوج می رود . این کار ممکن است توصیف احساسی برای واقعه ای باشد که در حال رخ دادن است و یا ممکن است گرفتن حقیقت درستی از یک سیاستمدار. تمام کردن برنامه با یک نمای بسته یا بسیار بسته با ثانیه هایی سکوت می تواند بسیار موثر و مفید باشد اگر مصاحبه کننده خیز به جلو برنمی دارد و یا در کل حرکتی انجام نمی دهد که از کادر خارج شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید