world Television Standard دو

 

Aspect Ratio:

در سیستمهای تلویزیونی جدید نسبت ابعاد طول و عرض 4:3 است اگر چه در بالا گفتیم که تعداد خطوط اسکن شده در هر ثانیه ممکن است متفاوت باشد.

نسبت ابعاد4:3 با تصاویرمتحرکی که قبلاً  با نسبت ابعاد پرده عریض از قبیل سینماسکوپ،ویستاویژن و فیلمهای پاناویژن تولید شده است، سازگار است.

HDTV از نسبت ابعاد 16:9 استفاده می کند. به طور کلی فیلمهایی که با استفاده از فرمت واید اسکرین استفاده می کنند، اندکی وسیع تر از 16:9 هستند(اگر چه این تفاوتها ناچیز است). نسبت ابعاد برای فیلمهایی که از فرمت سینماسکوپ استفاده می کنند اندکی وسیع تر از ابعاد 16:9 است.

استاندارد پخش NTSC:

ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک،پاناما،ژاپن،فیلی پین،پرتوریکو وبسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، عضو کمیته سیستم NTSC هستند؛ که این سیستم شامل 525 خط و 30 فریم در ثانیه است.

استاندارد NTSC برای تلویزیون سیاه ـ سفید (تک رنگ) در سال 1941 گسترش  یافت. در سال1953 ، یک رنگ  به عنوان رنگ نهایی پذیرفته شد.(توجه داشته باشید که در ژانویه 1954 ورود تلویزیون رنگی به آن کشور اعلام شد).

ما از سیستم NTSC به عنوان سیستمی یاد می کنیم که دارای 525 خط و 60 فیلد است. این موضوع را به یاد داشته باشید که هر 30 فریم شامل 60 فیلد است.

سیستم60 فیلدی NTSC اساساً بنا شده بر اساس زمان دوره یا فرکانس برق 60هرتزی که کشورها از آن استفاده می کنند.اما دیگر کشورهایی که از برق 50 هرتزی استفاده می کنند، سیستم تلویزیونی بر اساس همان 50 هرتز بنا شده است.

استاندارد تلویزیونی NTSC در جهان بیش از 50 سال قدمت داردو بسیاری از پیشرفتهای تکنیکی در طول این نیم قرن بر اساس این سیستم به وجود آمده است؛ به طوری که سیستم تلویزیون دیجیتال از بسیاری از امکانات جدید و پیشرفته سیستم NTSC بهره برده است.

بین این سه سیستم،4 تفاوت اصلی وجود دارد:

1-  تعداد کلی خطوط افقی در تصویر(525 یا 625 خط برای تلویزیونهای که در سیستم استاندارد SDTV برنامه هایشان را پخش می نمایند و1125 و 1250 خط برای تلویزیونهای HD).

2-  یک ثانیه از 30 یا 25 فریم تشکیل شده است؛ مثلاً در سیستمPAL  هر 25 فریم ، یک ثانیه را تشکیل می دهد در حالی که در سیستم NTSC، هر 30 فریم یک ثانیه را.

3-     پهنای باند کانال(پهنای باند برای انتقال اطلاعات و یا سیگنال)

4-       برای انتقال سیگنال از باند FM  یاAM  استفاده می شود.

آنچه که در تاریخ ثبت شده است، تعداد خطوطی که در پخش استاندارد تلویزیونی از آن استفاده نموده در ابتدا از انگلیس با 405 خط بوده که بعدها به سیستم 819 خطی فرانسه تغییر پیداکرده است.اما هر دو سیستم بالا متوقف شده اند و امروزه سیستمهای پخش از دو سیستم 525و625 خط استفاده می کنند.

Aspect Ratio:

در سیستمهای تلویزیونی جدید نسبت ابعاد طول و عرض 4:3 است اگر چه در بالا گفتیم که تعداد خطوط اسکن شده در هر ثانیه ممکن است متفاوت باشد.

نسبت ابعاد4:3 با تصاویرمتحرکی که قبلاً  با نسبت ابعاد پرده عریض از قبیل سینماسکوپ،ویستاویژن و فیلمهای پاناویژن تولید شده است، سازگار است.

HDTV از نسبت ابعاد 16:9 استفاده می کند. به طور کلی فیلمهایی که با استفاده از فرمت واید اسکرین استفاده می کنند، اندکی وسیع تر از 16:9 هستند(اگر چه این تفاوتها ناچیز است). نسبت ابعاد برای فیلمهایی که از فرمت سینماسکوپ استفاده می کنند اندکی وسیع تر از ابعاد 16:9 است.

استاندارد پخش NTSC:

ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک،پاناما،ژاپن،فیلی پین،پرتوریکو وبسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، عضو کمیته سیستم NTSC هستند؛ که این سیستم شامل 525 خط و 30 فریم در ثانیه است.

استاندارد NTSC برای تلویزیون سیاه ـ سفید (تک رنگ) در سال 1941 گسترش  یافت. در سال1953 ، یک رنگ  به عنوان رنگ نهایی پذیرفته شد.(توجه داشته باشید که در ژانویه 1954 ورود تلویزیون رنگی به آن کشور اعلام شد).

ما از سیستم NTSC به عنوان سیستمی یاد می کنیم که دارای 525 خط و 60 فیلد است. این موضوع را به یاد داشته باشید که هر 30 فریم شامل 60 فیلد است.

سیستم60 فیلدی NTSC اساساً بنا شده بر اساس زمان دوره یا فرکانس برق 60هرتزی که کشورها از آن استفاده می کنند.اما دیگر کشورهایی که از برق 50 هرتزی استفاده می کنند، سیستم تلویزیونی بر اساس همان 50 هرتز بنا شده است.

استاندارد تلویزیونی NTSC در جهان بیش از 50 سال قدمت داردو بسیاری از پیشرفتهای تکنیکی در طول این نیم قرن بر اساس این سیستم به وجود آمده است؛ به طوری که سیستم تلویزیون دیجیتال از بسیاری از امکانات جدید و پیشرفته سیستم NTSC بهره برده است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید