برنامه زنده یک

تاریخ تلویزیون جدا از تاریخ برنامه های زنده نیست. زیرا در ابتدای به وجود آمدن تلویزیون به دلبل عدم پیشرفت تکنولوژیکی و صنعت برنامه ها عمدتا به صورت زنده پخش می شدند برنامه هایی که اکثر آنها به صورت فرمت رادیویی بودند.اما در زمان حال با توجه به این که ضبط تلویزیون (در صدا و سیما امپکس خوانده می شود) به وجود آمده این سوال پیش می آید که چرا تلویزیونها علاقه دارند که برنامه ها رابازهم به صورت زنده پخش نمایند؟

۱- در یک برنامه زنده بینندگان حوادث واقعی را همان طور که اتفاق می افتد تماشا می کنند . احساس آنها این است که از درون چشم دوربین همه چیز را می بینند و در این حالت بیننده با نوعی هیجان دلهره و انتظار؛حوادث پیش بینی نشده را تجربه می کند.

۲- دربرنامه تولیدی به علت این که تمام متغیرها تحت کنترل هستند و اشکالاتی که در زمان پخش برنامه زنده وجود دارد را با آنها مواجه نیستیم حس دلهره و اضطراب از بین می رود .  

     اگر تولید برنامه را به سه بخش پیش تولید ٫تولید و پس تولید تقسیم نماییم برنامه زنده دارا ی دو بخش تولید و پس تولید است یا به عبارتی بهتر باید بگویم که بخش تولید با پس تولید با هم ادغام می شوند. هنگامی که برنامه زنده در حال پخش است باید کارهایی از قبیل تدوین٫ صدا گذاری که در برنامه غیر زنده  یا تولیدی در مرحله پس تولید انحام می شود در مرحله تولید انجام پذیرد که به همین منظور عوامل تولید بار بیشتری را بر دوش خود احساس می کنند. بهتر بگویم به همین دلیل برنامه زنده پیچیده ای که به دوراز هر گونه شکل و گرفتاری باشدنیاز مند سازماندهی منظم٫ کارگردانی اندیشمنددر گروه کاری ماهر و ورزنده است. هر میاله ای که در طول پخش برنامه پیش بیاید یا باید به نحوی رفع گردد و یا به سادگی پذیرفته و پخش گردد.

  در برنامه زنده بر خلاف برنامه تولیدی ما نمی توانیم رج زدن ٫تعدد برداشتها و تعدد لوکیشنها داشته باشیم. اگثر برنامه های زنده برنامه های گفتگو محوری هستند که در استودیو یا در یک مکان باز شبیه استودیو اجرا می گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید