کارگردانی مصاحبه پنج

اگر شما می دانید کدام مجری در نمای بعدی صحبت می کند، او را با دوربین 4 که اغلب اوقات بهترین خط دید را ارایه می دهد تصویر برداری نمایید . دوربین 3 می تواند به پهلوو به آرامی به سمت چپ حرکت نماید تا یک نمای باز و وسیع از مجری که در حال صحبت است.

دورین 1 و 2 می توانند همین کار را با با مهمانان انجام دهند. اگر هر دو مهمان را در یک زمان می خواهید در یک زمان داشته باشید،پس با دوربین 1 مهمان B و با دوربین 2 مهمان  A را بگیرید. کاری دیگری که می توانید انجام دهید. با دوربین1 از مهمانی که درحال صحبت است تصویر برداری نمایید و دوربین 2 «دوشات» آنها را ارایه نماید.

 

دو مجری – سه مهمان ( Two Plus Three)

این نوع چیدمان - L- این امکان را به شما می دهد تا اگر یک مهمان اضافی داشته باشید ،بدون هیچ مشکلی آن را به جمع افراد حاضر اضافه نمایید. در بسیاری از برنامه ها جایی را به عنوان «Jump Seat» طراحی می کنند تا اگر بخواهند مهمانی را به جمع بیفزایند به راحتی بتوانند این کار را انجام دهند. به صورت وسیع و گسترده قوانینی که برای دوربینها گفته می شود تغییر نمی یابد مگر این که شما بخواهید با دوربین2 ،کل افرادی که در مصاحبه شرکت کرده اند را در کادر داشته باشید. با دوربین 1، همواره می توانید نماهای تنها و تکی از مهمانان ضبط نمایید.

 

کنترل نمودن مصاحبه

سختی کار در مصاحبه دو مجری- دومهمان در هماهنگی مجریان است. در این روش بسیاری از تیمهای مجریان روش «سکوت در ارتباط» راگسترش داده اند تا به طور همزمان هر دو نفر از مهمانان سوال نپرسند.

 

انتها در یک مصاحبه

شما بهتر می دانید که در انتهای مصاحبه مجری شما باید از مهمانان تشکرمی کند. یک نمای آماده از مهمانان داشته باشید تا هنگامی که مجری این عمل را انجام می دهد شما دچار سردرگمی و حیرت نشوید. مطمئن شوید که مجری شما می داند که نمای کدام دوربین ، نمای اصلی خواهد بود.

 

هنگامی که مصاحبه تمام می شود، مهمانان را سعی کنید بنشانید

بسیاری از مصاحبه شونده ها میل دارند در لحظه ای که مصاحبه تمام می شود استودیو را ترک نمایندکه این عمل آنها در جلوی دوربینی که بر روی آنتن است صورت می گیرد و آنها معمولا یادشان می رود که به آنها کابلهای میکروفن وصل است. به آنها باید پیشاپیش این مسئله را گفت تا روی مبل خود بنشینند تا مدیر صحنه به آنها اجازه حرکت را بدهد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید